НИЙТ НИСЛЭГ
2023.01.01-2023.06.08

   НИЙТ 17 УЛСЫН 95 АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ

 ОЛОН УЛСЫН ӨНГӨРӨЛТ 14231

ОЛОН УЛСЫН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 3222

ОРОН НУТГИЙН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 3319

2023 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН ЗУНЫ ХУВААРЬТ НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ
2023 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ЗУНЫ ХУВААРЬТ НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ
ВИДЕО