Мэдээ

google

google-site-verification=IQ7-i7BuQLYwdv3C1XOov7ioyxQS3TRbrpn8nT7LXEE

Хаврын чуулган авлигын эсрэг чуулган байх болно

Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны хаврын ээлжит чуулганы нээлт 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр болсон. Энэ чуулганаар Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт,...

Авлигатай тэмцэх таван үйл ажиллагаа

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн  49 дүгээр тогтоолоор 2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарласан. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар...

Дэлхийн ойн өдөр

Монгол Улсын ойн сан бүхий газар 18.5 сая.га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11.8%-ийг эзлэх ба үүнээс 12.3 сая.га нь ойгоор бүрхэгдсэн. Ой мод нь...

Мэдэгдэл

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 2022

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан "Үйлчилгээний тариф батлах тухай" А/163 дугаар тушаалыг танилцуулж байна Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх...

10 дугаар сарын урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ

2022 оны 10-р сарын 05-ны өдрийн Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ харах 2022 оны 10-р сарын 04-ний өдрийн Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ харах 2022 оны 10-р сарын 03-ны өдрийн...

09 дүгээр сарын урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ

2022 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ харах 2022 оны 9-р сарын 29-ний өдрийн Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ харах 2022 оны 9-р сарын 28-ны өдрийн...

9 дүгээр сарын урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ

2022 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ харах 2022 оны 9-р сарын 29-ний өдрийн Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ харах 2022 оны 9-р сарын 28-ны өдрийн...