Үйл явдлын мэдээ

2021 оны зуны улирлын нислэгт шилжинэ.

Монгол Улсын агаарын зайд үйлдэгдэх хуваарьт нислэгүүд 2021 оны зуны хуваарьт шилжихтэй холбогдуулан агаарын тээвэрлэгчид хөөрөлт буулт, орон нутаг болон олон улсын өнгөрөлтийн нислэг...

Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газар “Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг””

ОУИНБ-аас Ази-Номхон далайн бүс нутагт нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд гишүүн улс орнуудыг чиглүүлэн ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү ажлын хүрээнд 2010-2018 онуудад Нислэгийн урсгал...

Урьдчилсан төлөвлөлт

11 дүгээр сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө  харах 10 дүгээр сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө харах 9 дүгээр сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө харах 8 дүгээр сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө харах...

CROSS BORDER ATFM

2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 15-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотноо ОХУ, БНХАУ-ын Агаарын навигацийн байгууллагуудтай нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх анхдугаар уулзалтад...

АНБЗГ болон ОУ-ын агаарын тээвэрлэгчдийн холбоо (IATA), түүний гишүүн агаарын тээвэрлэгчдийн төлөөлөгчидтэй уулзлаа.

Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбоо /IATA/-ны Зүүн хойд Азийн бүсийн дэд ерөнхийлөгч Tao MA, бүсийн нислэгийн үйл ажиллагаа, аюулгүй ажиллагааны захирал Honghai YANG болон...

11 дүгээр сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө

2021 оны 11 сарын 30-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 11 сарын 29-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 11 сарын 28-ны өдрийн хоногийн нислэгийн...

2019 оны нислэгийн мэдээллийн эмхэтгэл – ЦАХИМ СЭТГҮҮЛ

2019 ОНЫ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ