Сургалтын танилцуулга

CANSO ATFM/A-CDM Webinar takeaways * Webinar # 1: Introduction to ATFM * Webinar # 2: Introduction to A-CDM * Webinar # 3: ATFM / A-CDM Integration 9.11-13 -ны...

11 дүгээр сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө

2021 оны 11 сарын 30-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 11 сарын 29-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 11 сарын 28-ны өдрийн хоногийн нислэгийн...

2019 оны нислэгийн мэдээллийн эмхэтгэл – ЦАХИМ СЭТГҮҮЛ

2019 ОНЫ НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ

11 дүгээр сарын урьдчилсан нислэгийн төлөвлөгөө

2021 оны 12 сарын 07-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 12 сарын 06-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 12 сарын 05-ны өдрийн хоногийн нислэгийн...

БНХАУ-ын Бээжин хотод зохион байгуулагдсан ази номхон далайн болон хойд азийн бүсийн хамтын ажиллагааны...

Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооны урилгаар бүс нутгийн хэмжээнд болон Монгол улсын агаарын зайд дамжин өнгөрөх болон хөөрөлт буултын нислэг үйлдэж буй агаарын тээвэрлэгчдэд...

10 дугаар сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө

2021 оны 10 сарын 31-ний өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 10 сарын 30-ний өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 10 сарын 29-ний өдрийн хоногийн нислэгийн...

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын Ази, Номхон далайн орнуудын бүсийн төвтэй хамтран “Нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежмент/хамтын шийдвэр гаргалт”...

УРИАЛГА

Монгол Улсад Ковид-19 цар тахлын дотоодын халдвар илэрснээр орон даяар гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин нислэг, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа анх удаа...

https://www.youtube.com/watch?v=o_tuss-UE5I

НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБАНЫ 2 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЖ БАЙНА

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба нь Зам, тээврийн хөгжлийн Сайдын 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 131 дүгээр тушаалаар Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын зохион...