Мэдээ

2024 оны I-р улирлын сэтгүүл

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба нь хэрэглэгчдийг нислэгийн мэдээ мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн судалгаагаар 2021 оны IV улирлаас эхлэн улирал тутмын сэтгүүл...

2023 оны I-IV улирлын сэтгүүл

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба нь хэрэглэгчдийг нислэгийн мэдээ мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн судалгаагаар 2021 оны IV улирлаас эхлэн улирал тутмын сэтгүүл...

Иргэний нисэхийн тухай хууль шинэчлэн батлагдлаа

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг өнөөдөр УИХ соёрхон баталлаа. Иргэний нисэхийн тухай хууль 1999 онд батлагдаж, түүнээс хойш 2001, 2003, 2008, 2011, 2015, 2017...

Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэцгээе.

Энэ онд НҮБ-аас Авлигын эсрэг конвенц батлагдсаны 20 жилийн ойг тохиолдуулан “Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье” уриалгыг дэвшүүлэн, тус конвенцид нэгдсэн улс орон бүр...

Хаврын чуулган авлигын эсрэг чуулган байх болно

Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны хаврын ээлжит чуулганы нээлт 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр болсон. Энэ чуулганаар Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт,...

Авлигатай тэмцэх таван үйл ажиллагаа

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн  49 дүгээр тогтоолоор 2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарласан. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар...

Дэлхийн ойн өдөр

Монгол Улсын ойн сан бүхий газар 18.5 сая.га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11.8%-ийг эзлэх ба үүнээс 12.3 сая.га нь ойгоор бүрхэгдсэн. Ой мод нь...

Мэдэгдэл

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 2022

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр баталсан "Үйлчилгээний тариф батлах тухай" А/163 дугаар тушаалыг танилцуулж байна Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх...