Мэдээ

2022 оны I улирлын сэтгүүл

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны Технологи судалгааны хэсгээс хэрэглэгчдийг нислэгийн мэдээ мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн судалгаагаар 2021 оны IV улирлаас эхлэн улирал...

Covid 19 халдварын талаарх цаг үеийн мэдээлэл

"Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ) 2021 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр хуралдаж, SARS-CoV-2 вирусын шинэ хувилбар болох В1.1.529 мутацыг “Омикрон” гэж нэрлэн халдварлах, тархах чадвар өндөр байж болзошгүй учир "анхаарал татах хувилбар" гэсэн жагсаалтад бүртгэн...

12 дугаар сарын урьдчилсан нислэгийн төлөвлөгөө

2021 оны 12 сарын 31-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 12 сарын 30-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 12 сарын 29-ны өдрийн хоногийн нислэгийн...

11 дүгээр сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө

2021 оны 11 сарын 30-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 11 сарын 29-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 11 сарын 28-ны өдрийн хоногийн нислэгийн...

10 дугаар сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө

2021 оны 10 сарын 31-ний өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 10 сарын 30-ний өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө татах 2021 оны 10 сарын 29-ний өдрийн хоногийн нислэгийн...

9 дүгээр сарын хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө

  2021 оны 09 сарын 30-ны өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө 2021 оны 09 сарын 29-ний өдрийн хоногийн нислэгийн төлөвлөгөө 2021 оны 09 сарын 28-ны...