Мэдээ

https://www.youtube.com/watch?v=o_tuss-UE5I

Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал: УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 1 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлийг...

ЦУЦЛАГДСАН НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭ

2020 оны 02 дугаар сарын 01 нээс 03 дугаар сарын 28 ны байдлаар монгол улсын агаарын зайд олон улсын өнгөрөлтийн нийт 45318 төлөвлөгдөн нислэгийн...

БНХАУ-ын Бээжин хотод зохион байгуулагдсан ази номхон далайн болон хойд азийн бүсийн хамтын ажиллагааны...

Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооны урилгаар бүс нутгийн хэмжээнд болон Монгол улсын агаарын зайд дамжин өнгөрөх болон хөөрөлт буултын нислэг үйлдэж буй агаарын тээвэрлэгчдэд...

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент”-ийн 3 өдрийн семинар боллоо.

Монгол Улсын агаарын зай, агаарын навигацийн үйлчилгээний шинэчлэл, хэтийн бодлогын хүрээнд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент” семинар зохион байгуулж, Нислэгийн...

АНБЗГ болон ОУ-ын агаарын тээвэрлэгчдийн холбоо (IATA), түүний гишүүн агаарын тээвэрлэгчдийн төлөөлөгчидтэй уулзлаа.

Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбоо /IATA/-ны Зүүн хойд Азийн бүсийн дэд ерөнхийлөгч Tao MA, бүсийн нислэгийн үйл ажиллагаа, аюулгүй ажиллагааны захирал Honghai YANG болон...

CROSS BORDER ATFM

2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 15-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотноо ОХУ, БНХАУ-ын Агаарын навигацийн байгууллагуудтай нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх анхдугаар уулзалтад...

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын Ази, Номхон далайн орнуудын бүсийн төвтэй хамтран “Нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежмент/хамтын шийдвэр гаргалт”...

Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газар “Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг””

ОУИНБ-аас Ази-Номхон далайн бүс нутагт нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд гишүүн улс орнуудыг чиглүүлэн ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү ажлын хүрээнд 2010-2018 онуудад Нислэгийн урсгал...