Дүрэм

НУТА-НЫ ЖУРАМ

НУТА-'ЧИНГИС ХААН' ОУНБ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР татах НУТА-НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВ ХАЗЖ татах НУТА-АБХА ХАЗЖ татах НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ-2021 татах НУТА-ОБЕГ-ЫН ХАРЪЯА АГААРААС ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ 111 ДҮГЭЭР АНГИ...

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

НУТА-НЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР

НУТА-ны ҮАЗ татах Нислэгийн төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсгийн ҮАЗ татах Шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн ҮАЗ татах Технологи судалгааны хэсгийн ҮАЗ татах  

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДҮРЭМ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДҮРЭМ

НУТА-НЫ ТҮР ЗААВАР

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед ажиллах түр заавар