Ковид 19

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, анхаарал халамж тавих, дархлааг дэмжих нь Коронавируст...

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)!!! Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, анхаарал халамж тавих, дархлааг дэмжих нь Коронавируст халдварт өртөх эрсдэлийг бууруулна. Ковид-19-ын халдвараас сэргийлэхийн тулд...

Хорио цээрийн дэглэмийг сулруулахад бидний анхаарах ёстой зүйлс?

Улсын Онцгой комиссын саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас 12 дугаар сарын 14-ний 06:00 цагаас эхлэн Улаанбаатар хотод хорио цээрийн дэглэмийг сулруулж, “бүх нийтийн...

ИНЕГ гамшгаас хамгаалах штабын шийдвэр

БУЯНТ-УХАА 1, 2 ДУГААР ХОРООЛОЛД АМЬДАРДАГ НИСЭХИЙН АЖИЛЧДЫГ САЙН ДУРЫН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Гамшгаас хамгаалах түр штабын ээлжит цахим хурал...