Түр журам батлах тухай №21

21-р тушаал

Зайнаас ажиллах тухай журам

Зайнаас ажиллах үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай

196 Коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал

Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлын төлөвлөгөөний зураглал

Коронавируст халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар шинэчлэн батлах тухай

А562-Эрүүл Мэндий Сайдын тушаал Коронавируст халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар

КОВИД-19 халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж, эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай

А517-Эрүүл Мэндийн Сайдын тушаал Коронавируст халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж, эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай

Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай

Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай