ИНЕГ гамшгаас хамгаалах штабын шийдвэр

БУЯНТ-УХАА 1, 2 ДУГААР ХОРООЛОЛД АМЬДАРДАГ НИСЭХИЙН АЖИЛЧДЫГ САЙН ДУРЫН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Гамшгаас хамгаалах түр штабын ээлжит цахим хурал...

Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай

Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай

КОВИД-19 халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж, эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай

А517-Эрүүл Мэндийн Сайдын тушаал Коронавируст халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж, эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай

Коронавируст халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар шинэчлэн батлах тухай

А562-Эрүүл Мэндий Сайдын тушаал Коронавируст халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар