Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай

196 Коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай

Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай

Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай

КОВИД-19 халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж, эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай

А517-Эрүүл Мэндийн Сайдын тушаал Коронавируст халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж, эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай

Түр журам батлах тухай №21

21-р тушаал