ИНЕГ гамшгаас хамгаалах штабын шийдвэр

БУЯНТ-УХАА 1, 2 ДУГААР ХОРООЛОЛД АМЬДАРДАГ НИСЭХИЙН АЖИЛЧДЫГ САЙН ДУРЫН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Гамшгаас хамгаалах түр штабын ээлжит цахим хурал...