НИЙТ НИСЛЭГ
2024.01.01-2024.06.12

   НИЙТ 30 УЛСЫН 120 АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ

 ОЛОН УЛСЫН ӨНГӨРӨЛТ 27359

ОЛОН УЛСЫН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 4816

ОРОН НУТГИЙН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 3791

2024 ОНЫ ЗУНЫ ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
2024 ОНЫ ЗУНЫ ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
ВИДЕО