НИЙТ НИСЛЭГ
2023.01.01-2023.11.30

   НИЙТ 43 УЛСЫН 167 АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ

 ОЛОН УЛСЫН ӨНГӨРӨЛТ 38526

ОЛОН УЛСЫН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 8825

ОРОН НУТГИЙН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 9609

2023-2024 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН ӨВЛИЙН ХУВААРЬТ НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ
2023-2024 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ӨВЛИЙН ХУВААРЬТ НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ