НИЙТ НИСЛЭГ
2024.01.01-2024.05.16

   НИЙТ 28 УЛСЫН 112 АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ

 ОЛОН УЛСЫН ӨНГӨРӨЛТ 22755

ОЛОН УЛСЫН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 3805

ОРОН НУТГИЙН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 2911

2024 ОНЫ ЗУНЫ ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
2024 ОНЫ ЗУНЫ ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
ВИДЕО