Авлигатай тэмцэх таван үйл ажиллагаа

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн  49 дүгээр тогтоолоор 2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарласан. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Авлигатай тэмцэх 5 үйл ажиллагааны талаар танилцуулж байна.