Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын Ази, Номхон далайн орнуудын бүсийн төвтэй хамтран “Нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежмент/хамтын шийдвэр гаргалт” сэдвээр Улаанбаатар хотноо 2018 оны 12-р сарын 11-14 өдрүүдэд хамтран ажиллагч болон харьяа албадуудын нийт 50 гаруй төлөөлөгчд хамрагдсан сургалт зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтыг ИКАО-Ази Номхон далайн орнуудын бүсийн төвийн Нислэгийн хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн мэргэжилтэн ноён Hiroyuki Takata, Li Wenxin нар удирдан явуулсан юм. Ноён Hiroyuki Takata нь 2003 оноос Осака дахь магадлан итгэмжлэлдсэн НХУ-ын төвд Нислэгийн удирдагчаар ажиллаж байсан тэрээр одоо ОУИНБ-ийн Ази, Номхон далайн бүсийн дэд төвийн НХМ-т хариуцсан бүс нутгийн мэргэжилтнээр ажиллаж байгаа. Ноён Li Wenxin нь IATA-д 2014 онд Аюулгүй ажиллагааны болон нислэгийн үйл ажиллагааны бүс нутгийн захирлаар ажиллаж байсан ба одоогоор ОУИНБ-ийн Ази, Номхон далайн бүсийн дэд төвийн НХМ-т хариуцсан бүс нутгийн мэргэжилтнээр ажиллаж байна.