Коронавируст халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар шинэчлэн батлах тухай

А562-Эрүүл Мэндий Сайдын тушаал Коронавируст халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар