Төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсэг

Факс:70049680   70049981

Цахим шуудан :fpd@mcaa.gov.mn

Хэсгийн дарга Г.Мөнгөлдэй 283250 99100019 munguldei.g@mcaa.gov.mn
Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Б.Оюунтунгалаг 282213 95151538
Ш.Нарантуяа 283106 99873323 narantuya.sh@mcaa.gov.mn
Ж.Сарантунгалаг 282029 91116488 sarantungalag.j@mcaa.gov.mn