Төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсэг

Факс:70049680   70049981

Цахим шуудан :fpd@mcaa.gov.mn

Хэсгийн дарга Г.Мөнгөлдэй 71283250 99100019 munguldei.g@mcaa.gov.mn
Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Д.Энхмаа 71282213 88001713
Э.Уянга 71283106 99702777 uyanga.e@mcaa.gov.mn
Ж.Сарантунгалаг 71282029 91116488 sarantungalag.j@mcaa.gov.mn