Захиргаа, дотоод хяналт

Захиргааны мэргэжилтэн Б.Амарбаясгалан 71283108 88060812 amaraa.b@mcaa.gov.mn
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн Б.Оюунцэцэг 71283209 88062327 oyuntsetseg.b@mcaa.gov.mn
Т.Энхчимэг 71283103 99826331 enkhchimeg.t@mcaa.gov.mn