Захиргаа, дотоод хяналт

Захиргааны мэргэжилтэн Б.Амарбаясгалан 283108 88060812 amaraa.b@mcaa.gov.mn
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн Б.Оюунцэцэг 283209 88062327 oyuntsetseg.b@mcaa.gov.mn
Т.Энхчимэг 283103 99826331 enkhchimeg.t@mcaa.gov.mn