НУТА-ны журам

НУТА-‘ЧИНГИС ХААН’ ОУНБ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР татах
НУТА-НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН ТӨВ ХАЗЖ татах
НУТА-АБХА ХАЗЖ татах
НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ-2021 татах
НУТА-ОБЕГ-ЫН ХАРЪЯА АГААРААС ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ 111 ДҮГЭЭР АНГИ ХООРОНДЫН ХАЗЖ татах
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА,ЧАНАР БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЖУРАМ татах
БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ ХЯНАХ МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ 2021 татах
НУТА- ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 303 АНГИ ХООРОНДЫН ХАЗЖ – 2021 татах
НУТА-МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ ХӨГЖЛИЙН АЛБА ХООРОНДЫН ХАЗЖ-2021 татах
НУТА-“БУЯНТ-УХАА” ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДАЛ ХООРОНДЫН ХАЗЖ-2021 татах
НУТА-НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА ХООРОНДЫН ХАЗЖ-2021 татах
НУТА-НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА ХООРОНДЫН ХАЗЖ – 2021 татах
НУТА-НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН ТӨВ ХООРОНДЫН ХАЗЖ – 2021 татах
НУТА-ХОЛБОО НАВИГАЦИ АЖИГЛАЛТЫН АЛБА ХООРОНДЫН ХАЗЖ – 2021 татах
НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, БҮРТГЭЛ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ATFMS ПРОГРАМ ХАНГАМЖИД ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОН ГЭМТЭЛ СААТАЛ ГАРАХ ҮЕД АЖИЛЛАХ ЖУРАМ татах
НУТА-“НУБИЭ” ХХК ХООРОНДЫН ХАЗЖ-2021 татах