Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар

Хэрвээ таны PCR шинжилгээний хариу ЭЕРЭГ гарвал хаана, хэнд хандахаа мэдэхгүй байна уу? Алхам 1. Шинжилгээний...

2020 оны нислэгийн гүйцэтгэлийн судалгаа

2020 ОНЫ НИСЛЭГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СУДАЛГАА

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДҮРЭМ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ДҮРЭМ

АНХААРУУЛГА