УРИАЛГА

“Ковид-19” цар тахал зарим эмнэлгийн байгууллага, эмч, ажилтнуудаар дамжин халдварласан тохиолдлууд бүртгэгдээд байгаа тул иргэний...

ДЭМБ-ЫН ТҮР ЗААВАР

ШИНЭ КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ, СЭРГИЙЛЭЛТИЙН ТҮР ЗААВАР-ДЭМБ

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ...

УРИАЛГА

Монгол Улсад Ковид-19 цар тахлын дотоодын халдвар илэрснээр орон даяар гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн...

MANPING ажлын хэсгийн “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн дэд ажлын баг”-ийн II хурал боллоо.

Монголын агаарын навигацийн хэрэгжилт, зохицуулалтын ажлын хэсгийн Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн дэд ажлын багийн хурлыг...