НУТА-‘Чингис хаан’ ОУНБ Гаалийн газар хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-НЦУТ хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-АБХА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-ОБЕГ-ын харьяа агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр анги хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-Зэвсэгт хүчний 337 дугаар анги хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА- Зэвсэгт хүчний 303 дугаар анги хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-МАБТА хоорондын харилцан харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-“Буянт-Ухаа” ОУНБ хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-НМҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-НХҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-НСТ  хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-ХНАА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-“НУБИЭ” ХХК хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА – СХОГ хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА – ХЦ-ийн 0253-р анги хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах