ТУШААЛ ШИЙДВЭР

Түр журам батлах тухай №21

21-р тушаал

Зайнаас ажиллах тухай журам

Зайнаас ажиллах үйл ажиллагааг зохицуулах журам батлах тухай

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай

196 Коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал

Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлын төлөвлөгөөний зураглал

Коронавируст халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар шинэчлэн батлах тухай

А562-Эрүүл Мэндий Сайдын тушаал Коронавируст халдварын оношилгоо, эмчилгээний түр заавар

КОВИД-19 халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж, эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай

А517-Эрүүл Мэндийн Сайдын тушаал Коронавируст халдварын үеийн бэлэн байдлыг хангаж, эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай

Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай

Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай

ИНЕГ гамшгаас хамгаалах штабын шийдвэр

БУЯНТ-УХАА 1, 2 ДУГААР ХОРООЛОЛД АМЬДАРДАГ НИСЭХИЙН АЖИЛЧДЫГ САЙН ДУРЫН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Гамшгаас хамгаалах түр штабын ээлжит цахим хурал...