ЖУРАМ
НУТА-ны журам татах
НУТА-‘Чингис хаан’ ОУНБ  дахь Гаалийн газар хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-НЦУТ хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-АБХА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам татах
НУТА-ОБЕГ-ын харьяа агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр анги хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-Зэвсэгт хүчний 337 дугаар анги хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
Аюулгүй ажиллагаа, чанар баталгаажуулалтын журам татах
Баримт бичиг боловсруулах, хянах мэдээлэх журам татах
НУТА- Зэвсэгт хүчний 303 дугаар анги хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-МАБТА хоорондын харилцан харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-“Буянт-Ухаа” ОУНБ хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-НМҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-НХҮА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-НСТ  хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
НУТА-ХНАА хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
Нислэгийн төлөвлөлт, бүртгэл гүйцэтгэлийн ATFMS програм хангамжид засвар үйлчилгээ хийх болон гэмтэл саатал гарах үед ажиллах журам татах
НУТА-“НУБИЭ” ХХК хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед ажиллах журам татах
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө татах
НУТА-ны Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө татах
НУТА – СХОГ хоорондын харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журам татах
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР
НУТА-ны ҮАЗ татах
НУТМ-ийн ҮАЗ татах
Нислэгийн төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсгийн ҮАЗ татах
Шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн ҮАЗ татах
Технологи, судалгааны хэсгийн ҮАЗ татах